برای تیزهوش شدن دنبال چی میگردی؟!

همین جا موضوعی رو که میخوای جستجو کن

جستجو
Generic filters
جستجوی کلمات کاملا مشابه
‌جستجو در عنوان‌ها
جستجو در محتوا
Filter by Custom Post Type

از این‌گونه کلمات می‌توانید به عنوان نمونه برای جستجو استفاده کنید: تیزهوشان ششم، آموزش علوم، سفر انرژی

چرا ایران تیزهوش

آموزش آنلاین تیزهوشان

یادگیری مباحث مهم با ویدئوهای کلاس درس

فایل های صوتی مشاوره برای تیزهوش شدن

حل مسائل تیزهوشان بصورت قدم به قدم

یادگیری بیشتر با ویدئوهای حل تمرین

ویدئو آموزشی رایگان

ویدئوهای رایگان در بازه های زمانی مختلف به‌روز می‌شوند

حل تمرین الگوهای اعداد - سوال 1

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای اعداد - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین اندازه‌گیری - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین تقارن - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کسر - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کسر - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کسر - جلسه سوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین کسر - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین کسر - سوال 2

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای اعداد - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین کسر - سوال 3

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای اعداد - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای اعداد - جلسه چهارم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای اعداد - جلسه پنجم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش اندازه گیری - جلسه اول

7900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش اندازه گیری - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش ورزش و نیرو - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سالم بمانیم - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سفر انرژی - جلسه اول

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم و آزمایشگاه - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه اول

6900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه سوم

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه چهارم

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بیشتر بخوانید