چرا ایران تیزهوش؟!

ایران تیزهوش مرکز تخصصی آموزش ویدئویی سوالات تیزهوشان و مدارس نمونه مردمی می باشد.

با استفاده از ویدئوهای ایران تیزهوش یادگیری مطالب درسی برای دانش آموزان بصورت قدم به قدم و تحلیلی خواهد بود که علاوه بر آماده کردن آن‌ها برای آزمون تیزهوشان، برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امتحانات موثر خواهد بود.

ویدئوهای ایران تیزهوش توسط دانش آموختگان مدارس تیزهوشان و بر طبق کتاب های درسی دانش آموزان و سوالات مهم آزمون های تیزهوشان طراحی و ساخته شده است که نمونه هایی از آن ها را میتوانید بصورت رایگان در ادامه مشاهده کنید

نمونه ویدئو آموزشی ریاضی ششم

نمونه ویدئو آموزشی علوم ششم

مزایای استفاده از ویدئوهای ایران تیزهوش

  • یادگیری مفاهیم درسی در ویدئوهای آموزشی
  • روش حل سوالات تیزهوشان در ویدئوهای حل تمرین
  • استفاده از تکنیک موشن گرافیک برای ساخت ویدئوهای جذاب
  • کمک به کلیه دانش آموزان برای آماده شدن برای امتحانات مختلف
  • همکاری و کمک والدین در مشاهده ویدئوهای آموزشی و کمک در یادگیری
  • حل سوالات پرتکرار آزمون‌های تیزهوشان و مدارس نمونه مردمی برای افزایش تسلط
  • ساده‌سازی سوالات تیزهوشان جهت آشنایی دانش آموزان با حل اینگونه مسائل
  • قابلیت مشاهده مباحث درسی در محیط منزل و با آرامش جهت یادگیری بیشتر
  • در دسترس بودن همیشگی ویدئوهای دانلود شده ایران تیزهوش برای یادگیری بیشتر

درباره ریاضی ششم

بخش ریاضی ایران تیزهوش، از دو قسمت آموزش و حل تمرین تشکیل شده است.

قسمت آموزش

تکرار نکات مهم کتاب درسی

بیان نکات مهم پرتکرار سوالات تیزهوشان

اولویت بندی براساس پرتکرار بودن مباحث در آزمون

حل مثال های متنوع از سطح ساده تا پیچیده

قسمت حل تمرین

حل کامل سوالات تیزهوشان به صورت جذاب و همراه با انیمیشن

حل سوالات مهم و مشابه سوالات پرتکرار آزمون

طراحی سوالات متناسب با اهمیت هرفصل

حل تحلیلی همراه با نکات آموزشی برای درک بیشتر مسائل

ویدئوهای آموزشی ریاضی ششم

تفاوت وزن و جرم
/

آموزش اندازه گیری - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تبدیل واحدها ریاضی ششم
/

آموزش اندازه گیری - جلسه اول

7900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تعریف اعداد صحیح
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه پنجم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بخش پذیری
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه چهارم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش عدد نویسی
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

ترکیب مبحث کسر و الگوهای اعداد
/

حل تمرین کسر - سوال 3

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین کسر
/

حل تمرین کسر - سوال 2

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

سوالات نمونه مردمی و تیزهوشان
/

حل تمرین کسر - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کشیدن شکل برای تقسیم کسرها
/

آموزش کسر - جلسه سوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کوچکترین مخرج مشترک
/

آموزش کسر - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

مباحث درسی برای آزمون تیزهوشان
/

آموزش کسر - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین تقارن و مختصات
/

حل تمرین تقارن - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل مسائل ریاضی تیزهوشان ششم
/

حل تمرین اندازه‌گیری - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش الگوهای اعداد
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین الگوهای اعداد
/

حل تمرین الگوهای اعداد - سوال 1

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

درباره علوم ششم

بخش علوم ایران تیزهوش در دو قسمت آموزش و حل تمرین طبق معیارهای زیر طراحی شده و در حال توسعه می باشد

مرور سریع کتاب به جهت پاسخ دهی سریع به سوالات نسبتا آسان آزمون

افزودن مطالب فوق العاده به جهت افزایش تسلط دانش آموزان به سوالات تیزهوشان از نوع مطرح شده در قالب متن‌های جدید و سوالات پیچیده

همچنین در قسمت حل تمرین سوالات متنوع و مشابه پرتکرارهای سوالات تیزهوشان بطور کامل تحلیل و پاسخ داده شده است.

ویدئوهای آموزشی علوم ششم

/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه چهارم

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

علوم ششم
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه سوم

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

مراحل تولید کاغذ
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تغییرات فیزیکی
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بازیافت کاغذ
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کاغذ پی اچ
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

انواع مواد خالص و ناخالص
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه اول

6900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین علوم و آزمایشگاه
/

حل تمرین علوم و آزمایشگاه - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش سفر انرژی
/

آموزش سفر انرژی - جلسه اول

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش سالم بمانیم
/

آموزش سالم بمانیم - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش ورزش و نیرو
/

آموزش ورزش و نیرو - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!